W ostatnich dniach dokonała się zmiana w profilu informacyjnym serwisu – w wyniku nawiązania współpracy z infoblogami Aktywista Zine i Radical Info i połączenia się w jedną redakcję pod sztandarem Autonom.pl. Witamy serdecznie zaprzyjaźnionych newsmanów a także mamy nadzieję, że serwis Autonom.pl stanie się „Centrum informacji o inicjatywie niezależnej” (i nie tylko) z prawdziwego zdarzenia. Symboliczne zmiany zostały również poczynione w wystroju strony, aby nadać jej bardziej przejrzyste oblicze. Z biegiem czasu częstotliwość i tematyka dodawanych informacji zwiększy się.

 

redakcja Autonom.pl