Przez kryzys związany z pandemią koronawirusa przycichły plany budowy narodowego holdingu spożywczego. Teraz projekt jego powołania powraca. Do Sejmu trafił właśnie projekt ustawy pozwalający Skarbowi Państwa obejmować nowe akcje Krajowej Spółki Cukrowej, co ma pozwolić właśnie na stworzenie Polskiej Grupy Spożywczej.

Zaproponowana przez obecną władzę nowelizacja ustawy o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym ma dać większe pole manewru Skarbowi Państwa. Dotychczas nowe emisje akcji w Krajowej Spółce Cukrowej mogli obejmować jedynie plantatorzy buraków cukrowych oraz sami pracownicy spółki, a także inne osoby, ale bez prawa głosu.

Teraz akcje z prawem głosu mógłby także obejmować Skarb Państwa. W ten sposób możliwe byłoby dokapitalizowanie Krajowej Spółki Cukrowej, a to pierwszy krok do budowy zapowiadanej przez rząd Polskiej Grupy Spożywczej. Dzięki temu wzmocniony zostałby polski przemysł rolno-spożywczy, aby polskie firmy mogły konkurować z innymi podmiotami na rynku międzynarodowym.

Ministerstwo Aktywów Państwowych już w marcu zapowiadało, że narodowy holding spożywczy powstanie do połowy bieżącego roku. Zaledwie miesiąc wcześniej wspomniany resort zawarł zresztą umowę z Krajową Spółką Cukrową w zakresie przygotowania i realizacji koncepcji konsolidacji spółek z branży rolno-spożywczej.

Wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka poinformował ponadto, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się już na budowę Polskiej Grupy Spożywczej. Powstanie ona właśnie na bazie wspomnianej Krajowej Spółki Cukrowej.

Na podstawie: money.pl, businessinsider.com.pl, wiadomoscihandlowe.pl.