W Mińsku odbyły się polsko-białoruskie konsultacje międzyrządowe, poświęcone oczywiście zacieśnianiu wzajemnych relacji dyplomatycznych. Tym razem chodziło głównie o współpracę transgraniczną, dlatego oba nasze państwa mają podpisać około dziesięciu umów poświęconych regulacji stosunków drobnosąsiedzkich. Ponadto polski rząd gotów jest ułatwić wjazd do Unii Europejskiej dla białoruskich obywateli.

Z ramienia Polski w rozmowach brała udział wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch, która przede wszystkim wyraziła zadowolenie z działań Białorusi na rzecz ułatwień wizowych dla polskich obywateli. Z tego powodu zapowiedziała ona, że także nasz kraj będzie chciał ułatwić wjazd białoruskim obywatelom do UE, natomiast tamtejszy wiceminister spraw zagranicznych Jewgienij Szestakow zauważył, iż jego państwo po raz kolejny zwróciło się do Polski w sprawie przyspieszenia negocjacji na ten temat z Brukselą.

Ponadto oba nasze kraje mają w najbliższym czasie podpisać około dziesięciu umów o współpracy transgranicznej. Mają one głównie uregulować stosunki dobrosąsiedzkie pomiędzy regionami przygranicznymi i wspomóc ich rozwój, zabezpieczyć funkcjonowanie granicy pomiędzy UE a Euroazjatycką Unią Gospodarczą, przyczyniać się do stabilności w naszym regionie Europy czy wspomóc działania na rzecz walki z katastrofami.

Szestakow zauważył dodatkowo, że relacje pomiędzy Polską i Białorusią poprawiły się znacząco od maja ubiegłego roku, kiedy doszło do konsultacji międzyrządowych w Augustowie, a rozwijający się klimat zaufania może pomóc w dalszej współpracy. Strona białoruska chce więc wzmocnić zwłaszcza kooperację pomiędzy polskimi i białoruskimi samorządami, przedsiębiorcami, izbami handlowymi czy placówkami edukacyjnymi.

Na podstawie: eng.belta.by.

Zobacz również: