pieniadze2Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która reguluje kwestię wynagrodzeń dla władz spółek należących do skarbu państwa i samorządów. Pensje będą zależały od sytuacji finansowej firm oraz realizacji ich celów inwestycyjnych. Dodatkowo ich prezesi nie będą mogli zasiadać w radach nadzorczych spółek zależnych.

Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ma regulować pensje zarządów w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, a także państwowych i komunalnych osób prawnych. Tym samym nowe naliczanie wynagrodzeń ma być zależne od sytuacji finansowej spółek, realizacji ich celów inwestycyjnych, zasad obowiązujących na rynku oraz założeń sprawiedliwości społecznej. Podstawowe wynagrodzenie dla władz takich firm ma być też uzależnione od ich wielkości, a także ma być podzielone na część stałą i zmienną.

Dodatkowo prawo zaakceptowane przez głowę państwa przewiduje, iż prezesi państwowych spółek nie będą mogli otrzymywać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek zależnych. Ponadto prawo do odprawy ma przysługiwać dopiero po roku, zaś wynagradzanie z tytułu zakazu przejścia do konkurencji ma trwać do pół roku.

Na podstawie: forsal.pl.