wolni_socjalni_narodowiWraz z powstaniem w Polsce pierwszych niezależnych grup nacjonalistycznych, zwanych już powszechnie Autonomicznymi Nacjonalistami, do polskiego środowiska narodowego przeniknęło kilka nowych haseł, sloganów i manifestów, które pomimo już swoistego „zakotwiczenia” wśród nacjonalistów, tu i ówdzie dalej wzbudzają zdziwienie, złe pojmowanie lub ogólne kontrowersje. Poniższy krótki tekst poświęcono na małe przedstawienie jednego z takich haseł, jakim jest coraz popularniejszy slogan „Wolni, Socjalni, Narodowi”, pojawiający się od jakiegoś czasu na sporej części narodowych manifestacji.

Zanim przejdę do całościowego przedstawienia wspomnianego hasła, wspomnę pokrótce, że jest ono swego rodzaju „manifestem” większości niezależnych nacjonalistycznych ugrupowań w całej Europie, które organizując swoje struktury według wzorca oporu bez przywódcy (a więc bez konkretnych liderów formacji) przykładają szczególną uwagę zarówno do działań stricte nacjonalistycznych, jak i społecznych – np. działając charytatywnie, wspomagając lokalną społeczność, biorąc udział nie tylko w wydarzeniach o charakterze patriotycznym ale i tych dotykających obecnych problemów. Wszystko to można streścić właśnie w haśle „Wolni, Socjalni, Narodowi”, o którym szczegółowo poniżej.

Wolni – jesteśmy wolnymi ludźmi, pozostajemy nimi nawet w chwili, gdy nasza wolność jest nam odbierana przez więzienne mury lub ograniczenia dzisiejszej władzy. Wolność to stan naszego pojmowania rzeczywistości, potrafimy ją samodzielnie analizować, nie jesteśmy podatni na medialną i systemową propagandę. Czujemy i myślimy po swojemu, nie zaś jak wymagają od nas tego inni. Wreszcie jesteśmy wolni także w sferze naszej działalności. Organizując się w grupy niezależnych nacjonalistów opieramy swoje struktury na ludziach, którzy doskonale wiedzą czego chcą i nie znaleźli się tu z przypadku. Autonomiczni nacjonaliści nie potrzebują liderów, dyrektyw, czy programów politycznych do prowadzenia swojej działalności – wystarczają nam jednoczące nas poglądy i chęć działania.

Socjalni – jesteśmy socjalni, czyli społeczni. Terminu „społeczni” nie należy rzecz jasna wiązać ze społeczniakami, dla których szczytem działalności jest nasyłanie policji na chłopaków stojących koło trzepaka. Jako nacjonaliści jesteśmy społeczni dlatego, że nie przechodzimy obojętnie obok problemów dotykających nasz naród. Podejmujemy działania o charakterze charytatywnym (m.in. akcje pomocy domom dziecka, domom samotnej matki), bierzemy aktywny udział w aktualnych wydarzeniach o społeczno-politycznym zabarwieniu (np. protesty związków zawodowych), staramy się być również wszędzie tam, gdzie naszych rodaków uciska wyzysk, bieda czy wykluczenie. Społeczni jesteśmy także dlatego, że współtworzone wspólnymi siłami środowisko Autonomicznych Nacjonalistów jest właśnie ruchem społecznym – jesteśmy ludźmi żyjącymi tu i teraz, zajętymi problemami aktualnego człowieka i społeczeństwa.

Narodowi – jesteśmy narodowi, gdyż jesteśmy nacjonalistami. Naród i jego interesy stawiamy ponad wszystko inne. Opowiadamy się za solidarnością wszystkich warstw naszego narodu, bez względu na pozycję bądź status społeczny. Ponadto jesteśmy dumni ze swojej tożsamości narodowej, którą w dzisiejszych czasach globalizacji i coraz powszechniejszego multikulturowego upadku musimy podkreślać na każdym kroku. Biały orzeł w koronie i biało-czerwona flaga zawsze pozostaną najważniejszymi symbolami w naszych sercach, nikt nigdy nie będzie w stanie wyprzeć z nas dumy z tego, że jesteśmy Polakami.

To byłoby na tyle o krótkim haśle, z którym część z nas się utożsamia. Oczywiście, używanie go podczas demonstracji czy w propagandzie zależy jedynie od ustaleń aktywistów tworzących daną grupę niezależnych nacjonalistów. Ramy działaczy AN nie są ograniczane żadnymi wytycznymi, więc dane hasła, symbole czy manifesty nie są obowiązkowe dla żadnego z działaczy. Nie ulega jednak wątpliwości, że spora część narodowych aktywistów współtworzących środowisko Autonomicznych Nacjonalistów odnajdzie swoje przekonania w tych trzech krótkich i zarazem prostych słowach.

J.

Zobacz również:
– Młot i miecz – symbol społecznej i narodowej rewolucji

Tekst pierwotnie ukazał się na łamach magazynu Casuals AG Zine #1 (2013).