VFSStowarzyszenie Veneto Fronte Skinheads kolejny już raz przeprowadziło akcję potępiającą politykę banków, manipulacje oraz ich negatywny wpływ na cały system ekonomiczny i rynek produkcji. Akcja „zamykania” banków, polegająca na zaplombowaniu taśmą drzwi do oddziałów i naklejeniu informacji o zamknięciu miała być protestem przeciwko ciągłemu bogaceniu się banków m.in poprzez wprowadzanie lichwiarskich stóp procentowych przy pożyczkach dla rodzin i małych firm. które to pożyczki ze względu na kryzys i tak zostały ograniczone. Drobni handlowcy, rzemieślnicy pozbawieni możliwości ratowania swoich firm, pozbawieni są również klienteli, co ułatwia korporacyjnym lobbystom wyeliminowanie konkurencji w postaci małych i średnich firm, co z kolei skutkuje utratą miejsc pracy. VFS potępiają kryminalne praktyki banków i bankierów, służących jedynie międzynarodowej finansjerze domagając się jednocześnie nacjonalizacji banków, tak by służyły one narodowi.