W minioną sobotę, 27 lutego, włoscy autonomiczni nacjonaliści z grupy ANS Torino wraz z działaczami mediolańskiego oddziału organizacji Forza Nuova, zorganizowali spontaniczą okupację porzuconego budynku socjalnego w Pawii. Okupacja miała za zadanie w symboliczny sposób ukazać sprzeciw nacjonalistów wobec bierności władz w sprawie osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Dom socjalny od kilku lat pozostaje bez użytku, w związku z czym rodziny w trudnej sytuacji oraz osoby bezdomne i nieprzystosowane obywatelsko są pozostawione na pastwę losu. Zdaniem nacjonalistów z ANS i FN dach nad głową nie może być rozpatrywany w formie towaru, zaś w formie prawa przysługującego każdemu obywatelowi Włoch.
Akcja okupacyjna spotkała się ze sporym zainteresowaniem miejscowych mediów oraz wielu mieszkańców, którzy rozumieją problem braku pomocy osobom potrzebującym. Organizatorzy akcji zapowiadają, iż okupacje będą przeprowadzane dopóki sprawą poważniej nie zainteresują się również władze miasta.