oxford-dictionaryKomitet redakcyjny Oxford English Dictionary rozważa zmianę definicji małżeństwa w kolejnych wydaniach słownika, jeśli dojdzie do wniosku, że słowo to zmieniło swoje potoczne znaczenie. Zamierza on monitorować użycie i znaczenie słowa „małżeństwo” w kontekście zmian prawnych, zrównujących związki homoseksualne z normalnymi małżeństwami.

Oksfordzki słownik uwzględnia w każdym kolejnym wydaniu słowa, które pojawiły się niedawno w języku angielskim jak i te, które nabrały nowego znaczenia lub zadomowiły się w języku potocznym.

„Systematycznie monitorujemy słowa w naszych słownikach, zwracając szczególną uwagę na słowa, które zmieniają znaczenie i tak też postąpimy z małżeństwem” – powiedział rzecznik wydawcy Oxford University Press. „Oxford English Dictionary tym różni się od innych słowników, że jest także historycznym zapisem języka. Oznacza to, że znaczenie, które słowa miały w przeszłości, pozostanie w nim nawet, jeśli zmiany w języku przydają, im nowych znaczeń” – dodał.

W chwili obecnej definicja małżeństwa zamieszczona na stronie www słownika brzmi: „sformalizowany związek mężczyzny i kobiety, uznany prawnie, na mocy którego są oni mężem i żoną”, a wersja kieszonkowa definiuje to określenie jako „prawnym związek mężczyzny i kobiety dla wspólnego pożycia i często prokreacji”.

Jeśli twórcy Oxford English Dictionary zdecydują się na wprowadzenie zmiany definicji małżeństwa nie będą pierwszymi, którzy tak postąpili. Nowomowną definicję opublikował już francuski słownik Larousse’a, w którym czytamy, że małżeństwo jest to „uroczysty akt między osobami tej samej bądź różnej płci, decydujących się na zawarcie związku”. Inaczej ze sprawy wybrnął kanadyjski Space Dictionary, który pominął odniesienie do płci uznając „małżeństwo za stan, w którym tkwi para małżonków, dobrowolnie wiążąc się na życie bądź przynajmniej do czasu rozwodu”.

na podstawie: PAP