slovensko-nie-je-afrikaBadanie przeprowadzone przez Uniwersytet Alexandra Dubčeka wskazuje, że zdecydowana większość Słowaków obawia się imigrantów i nie chce ich obecności w swoim kraju. Akceptowani przez naszych południowych sąsiadów są tylko osoby przybyłe do Europy z powodu konfliktu zbrojnego.

Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Trenczyński Alexandra Dubčeka, blisko 60 proc. respondentów chce przyjęcia przez Unię Europejską jedynie uchodźców uciekających z państw objętych konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. Aż 75,6 proc. badanych uważa jednak, że imigranci nie byliby w stanie zaakceptować słowackich tradycji i norm, a sami Słowacy nie byliby w stanie uczynić to z wartościami wyznawanymi przez przybyszy spoza Europy.

Trzy czwarte pytanych osób obawia się, iż w związku z napływem imigrantów wzrośnie liczba popełnianych przestępstw na terytorium Słowacji. Jedynie 8 proc. uważa przyjazd imigrantów za pożyteczny dla ich kraju.

Na podstawie: pravda.sk.