Narodowe Siły Zbrojne, Zjednoczony Ursynów20 grudnia w warszawskim Klubie N44 odbył się zorganizowany przez stowarzyszenie patriotyczne Zjednoczony Ursynów wykład Leszka Żebrowskiego (historyka oraz autora licznych publikacji), poświęcony historii Narodowych Sił Zbrojnych, z wyszczególnieniem wzajemnych stosunków i kooperacji z Armią Krajową.

Pan Leszek Żebrowski podczas wykładu poruszył także kilka innych powiązanych z tematem kwestii, które -podobnie jak cały wykład- warto zaprezentować szerszemu kręgowi odbiorców. W związku z faktem, iż wykład został w całości zarejestrowany kamerą, na profilu YouTube Zjednoczonego Ursynowa stopniowo będą pojawiać się jego fragmenty. Już teraz obejrzeć można część pierwszą, w której poruszono takie zagadnienia jak powojenne represje wobec działaczy niepodległościowych, a także zakłamanie oraz propagandę szerzoną przeciwko Narodowym Siłom Zbrojnym zarówno przez komunistów, jak i entuzjastów obecnego systemu. Zapraszamy do oglądania.

Wkrótce opublikowane zostaną pozostałe części – śledźcie profil ZU na YouTube, aby ich nie przegapić.