hungary-antiterroristRząd Viktora Orbána zdecydował się złagodzić przepisy pakietu antyterrorystycznego, który został zaproponowany przez rządzących na początku tego roku. Ma on związek z krytyką ze strony opozycji na Węgrzech, która zwracała uwagę na zbyt szerokie uprawnienia dawane władzom.

Prorządowy dziennik „Magyar Idők” poinformował, że centroprawicowy Fidesz chce zmienić część propozycji dotyczących zmian mających na celu ochronę Węgier przed zagrożeniem terrorystycznym. W tej sprawie mają spotkać się przedstawiciele partii rządzącej oraz wszystkich pozostałych frakcji parlamentarnych, co od początku roku postulował chociażby nacjonalistyczny Jobbik. Równolegle do zmian w przepisach resort obrony ma przedstawić propozycje zmian w strategii bezpieczeństwa narodowego oraz krajowej strategii wojskowej.

Najważniejszą zmianą ma być skrócenie okresu obowiązywania zagrożenia terrorystycznego z 60 do 30 dni, a dodatkowo informowanie parlamentu o bieżącej sytuacji w kraju w przypadku wprowadzenia takich rozwiązań. Dodatkowo rządzący nie mogliby nakazać ograniczeń w magazynowaniu towarów, produktów spożywczych i nośników energii, a także regulować kwestii importu i eksportu.

Wycofano się również z innych kontrowersyjnych zapisów, takich jak ograniczenie lub zakaz wjazdu na Węgry cudzoziemców, ograniczenie przebywania żyjących w kraju osób, które nie są obywatelami węgierskimi, oraz obowiązek ich rejestracji.

Na podstawie: magyaridok.hu.