1maja_20161 Maja ponownie spotkamy się w Warszawie, by przyjść stołecznymi ulicami i wyartykułować nasze niezadowolenie jako przedstawicieli klasy pracowników najemnych. Mimo pozornej, „dobrej zmiany” Polska jako kraj peryferyjny wobec państw kapitalistycznego rdzenia nadal jest obszarem ekspansji neoliberalizmu.

Najdobitniejszym przykładem w ostatnim czasie jest fakt forsowania przez Komisje Europejską Transatlantyckiego Porozumienia w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP), a więc mechanizmu stawiającego w uprzywilejowanej pozycji transnarodowe grupy kapitałowe w konflikcie z państwami członkowskimi. Wspomniana deregulacja to zagrożenie z perspektywy naszego rolnictwa, przemysłu czy też praw pracowniczych.

W tle fali migracyjnej ludów globalnego Południa nadal nierozstrzygnięta pozostaje kwestia relokacji uchodźców ekonomicznych. Przyczyną jest osłabiona suwerenność państwowa wobec postanowień brukselskich technokratów. W dobie postępującego uelastycznienia rynku pracy, imigranci stanowiąc rezerwową armie kapitału akceptującą niższe pensje i wypierają „kosztownych” lokalnych długoterminowych pracowników.

Jako Polacy nadal stoimy przed wieloma nierozwiązanymi społecznie problemami, do których zaliczyć należy wysoki poziom bezrobocia wynoszący w marcu tego roku 10% czy też napiętą sytuacją na Śląsku, gdzie niepewne są miejsca pracy dla górników zatrudnionych w kopalni „Wujek”. Przedstawiany jako „historyczny kompromis” w ramach Rady Dialogu Społecznego projekt o minimalnej stawce 12 zł/h brutto nie obejmie wszystkich zatrudnionych w formie umowy cywilnoprawnej, a tym bardziej nie rekompensuje rosnących kosztów życia w Polsce.

Jako nacjonaliści, a więc aktywiści nieustannie stający w obronie świata życia społecznego w konflikcie z kapitałem i klasą rządzących, po raz szósty podkreślimy swe niezmienne stanowisko w kwestii ochrony miejsc pracy i praw pracowniczych, bezpieczeństwa socjalnego, społecznej sprawiedliwości i konieczności forsowania niezależnej od obcych ośrodków i grup kapitałowych linii politycznej.

Dołącz do nas 1 Maja 2016 roku. Początek demonstracji o godzinie 15:00 przy wejściu do Ogrodu Saskiego (róg ulic Marszałkowska i Królewska).

Kiedy: 01/05/2016

Gdzie: Warszawa, Ogród Saski

Godzina: 15:00

Wydarzenie FB:  facebook.com/events/492945547580344

1maja-warszawa-2016

Tak było w zeszłym roku: