AmexicaKryzys demograficzny, z którym boryka się także Europa, zagraża  Stanom Zjednoczonym. Obrazują to najnowsze statystyki amerykańskiego urzędu statystycznego (US Census Beaurau), które mówią, że białe noworodki w USA mogą być mniejszością już w przyszłym roku.
Ostatni raport biura mówi o wzroście narodzin wśród niebiałych, który osiągnął 48,6%, dwa lata wcześniej wskaźnik urodzin sięgał 46,8%. Tendencja wzrostu narodzin wśród niebiałych mówi, że już w przyszłym roku większość dzieci, które przyjdą na świat nie będzie biała. Ponadto średnia wieku wśród białych jest znaczne wyższa niż wśród kolorowych. Oznacza to, że wśród kolorowych społeczności znacznie więcej kobiet jest w wieku rozrodczym. Sytuacje pogarsza fakt, że imigranci z krajów Trzeciego Świata mają z reguły znacznie wyższe wskaźniki reprodukcji niż biali. Wśród ludności latynoskiej notuje się mniej więcej dziewięć narodzin na jeden zgon. Wśród białych stosunek ten wynosi jeden do jednego.
Według danych spisu powszechnego do lipca 2009 roku biali stanowili 65% amerykańskiej populacji. Ciągły spadek przewagi nad kolorowymi jest zatrważający, w roku 1960 biali stanowili 85% amerykańskiego społeczeństwa. Liczba białych jest niższa nawet od tej podawanej w raporcie, gdyż USCB do białych zalicza imigrantów z krajów arabskich. Raport przewiduje, że do roku 2042 biali będą w absolutnej mniejszości, jest on rewizją poprzedniego raportu, który przewidywał taki scenariusz w roku 2050. Według Biura w 2042 roku biali będą stanowić zaledwie 46% populacji USA.

Do roku 2050 ludność latynoska może stanowić aż 30% populacji, czarni osiągnąć mogą liczbę 15% natomiast do 9% może wzrosnąć liczba Azjatów. USCB przewiduje ogólny wzrost populacji z 296 do 438 milionów ludzi, z czego 82% wzrostu stanowić będą  imigranci z Trzeciego Świata  i ich potomkowie.  Przewidywany wzrost zaludnienia USA porównywalny jest do prawdopodobnego wzrostu zaludnienia Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, który spowoduje masowa migracja. Będzie to około 105 milionów ludzi, którzy zamieszkają w tych krajach.
Szokującym jest, że liczby te nie uwzględniają nielegalnej imigracji! Według Centrum Studiów nad Imigracją, niezależnego ciała uznawanego powszechnie za autorytet w tej dziedzinie, liczba nielegalnych imigrantów w Ameryce sięgnęła 12,5 milionów. Liczba ta dodana do oficjalnych statystyk jest zatrważająca. Biorąc pod uwagę wysokie wskaźniki narodzin wśród niebiałych, kolejne fale legalnej i nielegalnej imigracji, nawet rok 2042 jako data zepchnięcia białych do mniejszości  może wydawać się optymistyczna.

Negatywne skutki imigracyjnego tsunami, mogą spowodować, że Stany Zjednoczone zostaną zdegradowane do roli kraju Trzeciego Świata jeszcze przed końcem XXI wieku.