Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wezwał rząd Walonii do wycofania się z przepisów, które przewidują zakaz muzułmańskiego i judaistycznego uboju rytualnego. Regulacje wprowadzone przed trzema laty naruszały bowiem przepisy o wolności religijnej. Tym samym UE stanęła w obronie uboju rytualnego na terenie całej wspólnoty.

Walonia w 2017 roku zdecydowała się na wprowadzenie zakazu uboju zwierząt, gdy nie są one wcześniej odpowiednio ogłuszone. Belgijski region powoływał się wówczas na konieczność dbania o dobrostan zwierząt, ale jego argumentów nie przyjmowały tamtejsze wspólnoty religijne. Muzułmanie i Żydzi zgodnie zaskarżyli więc przepisy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Dzisiaj rzecznik generalny tej instytucji, Gerard Hogan, poinformował o konieczności uchylenia zakazu uboju rytualnego halal. Co prawda Trybunał uważa, że zwierzęta powinny być chronione w momencie uśmiercania, ale wszelkie uregulowania nie mogą naruszać „wolności wyznania i głęboko zakorzenionych przekonań religijnych”.

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości UE oznacza, że wszystkie państwa unijne muszą przestrzegać żydowskich i muzułmańskich rytuałów religijnych. Według Hogana spożywanie mięsa w ramach uboju rytualnego przez osoby nie należące do tych wspólnot religijnych byłoby już z kolei sprzeczne z unijnymi przepisami.

Na podstawie: politico.com.