17 października we Lwowie z inicjatywy ukraińskich autonomicznych nacjonalistów odbyło się międzynarodowe spotkanie narodowych aktywistów z Łotwy, Białorusi, Ukrainy oraz Rosji, mające na celu zbliżenie do siebie potencjalnych ideologicznych sojuszników z Europy.

W trakcie spotkania omawiano m.in. kwestię sposobów finansowania ruchów nacjonalistycznych, metody przyciągania nowych zwolenników, specyfikę pracy z poszczególnymi grupami społecznymi (głównie z młodzieżą) czy sytuację struktur wewnętrznych ugrupowań o profilu narodowym. Jeden z białoruskich nacjonalistów, który od dłuższego czasu mieszka w Polsce i wspiera lokalne akcje polskich nacjonalistów, przedstawił zgromadzonym sytuację polskiego ruchu narodowego, opisaną ze swojego punktu widzenia.

Wszyscy zgromadzeni na konferencji nacjonaliści ustalili obszary wspólnych, międzynarodowych działań. Są nimi: sprzeciw wobec imperializmu, kapitalizmu i globalizacji, walka o sprawiedliwość społeczną oraz narodową tożsamość, a także zniesienie szowinistycznych animozji pomiędzy europejskimi nacjonalistami. Biorący udział w spotkaniu nasz przyjaciel z Białorusi poinformował nas, że zarówno ze strony ukraińskiej, jak i białoruskiej, łotewskiej i rosyjskiej, napływa chęć nawiązania poważnej współpracy z niezależnymi aktywistami z Polski.