Urząd do Spraw Cudzoziemców opublikował najnowsze dane dotyczące liczby wydawanych zezwoleń na pobyt w Polsce. Tylko w pierwszym kwartale tego roku złożono wnioski o blisko 50 tysięcy dokumentów tego typu, a to oznacza wzrost o blisko 11 procent w skali roku. Najczęściej o pozwolenia na pracę w naszym kraju ubiegają się Ukraińcy, Białorusini, Hindusi oraz Wietnamczycy, ale tendencja wzrostowa widoczna jest również wśród obywateli Gruzji.

Z danych wspomnianej instytucji wynika, iż w pierwszych trzech miesiącach tego roku wpłynęło blisko 50 tysięcy wniosków o pozwolenie na pobyt w Polsce (to oznacza wzrost o blisko 11 procent w skali roku), a pozytywnie rozpatrzono blisko 30,5 tysiąca takich dokumentów. Najczęściej o pracę w naszym kraju ubiegają się nadal Ukraińcy, ponieważ złożyli oni blisko 63 procent wszystkich wniosków. Na dalszych miejscach uplasowali się Białorusini, Hindusi oraz Wietnamczycy.

Wnioski o pobyt czasowy w celu podjęcia pracy najchętniej składają wciąż obywatele z państw sąsiednich, ale ten trend powoli się zmienia. Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował bowiem, że widoczne jest coraz większe zainteresowanie zezwoleniami ze strony Gruzinów. W tym roku znajdują się oni bowiem na trzecim miejscu pod względem liczby składanych wniosków.

Jednocześnie w pierwszym kwartale złożono blisko tysiąc wniosków o ochronę międzynarodową, przy czym odpowiednie warunki w tej kwestii spełniło tylko 123 cudzoziemców, a ogółem liczba podobnych próśb w ciągu roku spadła o 37 procent. Najczęściej o podobne dokumenty zwracali się obywatele Rosji, Ukrainy oraz Tadżykistanu.

Na podstawie: pb.pl, wgospodarce.pl.