SzwecjaDane szwedzkiego Biura Migracyjnego (Migrationsverket) pokazują, że w kraju tym z roku na rok gwałtownie przybywa osób starających się o azyl. W zeszłym roku było to 31,901 osób, rok wcześniej 24,232. Większość z nich pochodzi z Serbii, Somalii, Iraku, Afganistanu i Kosova. Wzrosła też znacznie liczba dzieci przybywających do kraju bez opieki, w zeszłym roku było ich 2394 w porównaniu z 2250 w roku 2009. Dzieci pochodzą głównie z Afganistanu, Somalii i Iraku.

Urząd ds. migracji zapowiada, że mimo blisko 4 tysięcy więcej złożonych aplikacji wszystkie zostaną rozpatrzone. W zeszłym roku w ciągu sześciu miesięcy rozpatrzono 74% aplikacji o azyl.

Wzrost liczby przybyszów z Serbii tłumaczony jest zmianami dotyczącymi obowiązku wizowego dla Serbów, wynikłymi z decyzji Unii Europejskiej pod koniec 2010 roku. Irakijczycy i Somalijczycy stanowiący do tej pory najliczniejszą grupę starających się o azyl zostali wyprzedzeni przez imigrantów z Afganistanu.