Regionalne Centrum Medyczne w Milford w Stanach Zjednoczonych wydało wytyczne swoim pracownikom, którzy mają nie udzielać pomocy medycznej pacjentom używającym „niewłaściwych słów”. Chodzi o sformułowania i zachowania mogące zawierać w sobie „rasistowskie” albo „nietolerancyjne” treści”.

W szpitalu obowiązuje już kodeks postępowania dotyczący pacjentów oraz gości placówki. Zgodnie z jego zapisami lekarze i pielęgniarki mogą odmówić świadczenia usług, gdy osoby zgłaszające się do centrum medycznego używają „niewłaściwych” słów lub dopuszczają się nieodpowiednich zachowań.

Pod tym pojęciem władze placówki rozumieją „słowa lub działania wyrażające brak szacunku, rasistowskie, dyskryminujące, przejawiające wrogość lub napastliwe”. Krytycy kodeksu postępowania uważają, że szpital zaprzecza w ten sposób przysiędze Hipokratesa, a także działa wbrew wolności słowa.

Placówka w Milford nie jest osamotniona we wprowadzaniu politycznie poprawnej polityki. Wcześniej na wprowadzenie podobnego kodeksu postępowania zdecydowała się firma UMass Memorial Health.

Na podstawie: bostonherald.com, foxnews.com.