Scottish-flag-00712Przedstawiciele chrześcijańskiej i muzułmańskiej społeczności Szkocji ogłosili powstanie nowej inicjatywy, której celem będzie promowanie zasad etycznych w sektorze finansowym i przywrócenie mu świadomości społecznej.

Kościół Szkocji i Islamska Rada Finansowa w Wielkiej Brytanii ogłosiły uruchomienie nowej inicjatywy, która ma łączyć chrześcijan i muzułmanów w walce o etyczne zasady w usługach finansowych. Obie grupy chcą wspólnie pracować nad badaniem praktycznej rentowności rynkowej, co będzie miało na celu promować nowe modele etycznej bankowości oraz walki z ubóstwem. Przedstawiciele chrześcijańskiej i muzułmańskiej społeczności w Szkocji podkreślają, że ich wspólna inicjatywa powstała z powodu przekonania, iż instytucje finansowe utraciły świadomość społeczną.

Bp. Angus Morrison, moderator Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji, podczas konferencji prasowej powiedział, że obecny system stał się naprawdę zły, ponieważ tworzy ogromne nierówności społeczne i niszczy wspólne zasoby naturalne poprzez tworzenie maszyn do robienia pieniędzy, wypierając handel służący dobru wspólnemu. Tymczasem chrześcijańskie i islamskie tradycje religijne kładą nacisk na sprawiedliwość ekonomiczną i równą dystrybucję darów pochodzących od Boga. Wzajemna współpraca daje więc nadzieje na oparcie finansów o wspólne wartości i pomoc dla osób ubogich.

Omar Shaikh z Islamskiej Rady Finansowej podkreślił, że w ostatnich latach społeczność muzułmańska stworzyła silną więź z Kościołem Szkocji, stąd projekt jest owocem wspólnego pozytywnego zaangażowania. Dodał przy tym, iż Szkocja ma długie tradycje etycznych finansów i ruchu oszczędnościowego.

Na podstawie: christiantoday.com.