kosovo je srpskoW dniu 17 lutego o godz. 17.00 rozpoczęliśmy pikietę na pl. Grunwaldzkim w Szczecinie pod hasłem „Kosowo jest serbskie!”. Wspólna inicjatywa szczecińskich organizacji: Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot, Niezależnych Patriotów, Narodowego Odrodzenia Polski, Unii Polityki Realnej oraz jak zawsze niezawodnych kibiców Pogoni Szczecin udowodniła, że los bratniego serbskiego narodu nie jest nam obcy i że solidaryzujemy się z nim.

Podczas pikiety rozdaliśmy 400 ulotek mówiących o oderwaniu Kosowa od Serbii i wygłosiliśmy przemówienia na temat tamtych wydarzeń. Pomimo tego, iż minęły trzy lata od tej tragedii my nadal ją przypominamy i przypominać będziemy. Słowiański naród utracił swoją część, miejsce w którym odbyły jakże ważne dla Serbii wydarzenia historyczne. Nie możemy się pogodzić, że nasz rząd pochwalił ten haniebny czyn nie pytając narodu o zdanie. Patrząc wstecz na naszą historię doświadczoną rozbiorami, niszczeniem naszych ziem, wiemy co może czuć serbski naród. Widzimy również podobną sytuację u nas, coraz silniejszy Ruch Autonomii Śląska opowiada sie za Europą zjednoczoną, Europą stu flag, w której znikna państwa narodowe. Nie możemy się na to godzić ponieważ nie widzimy zalet multikulturowego tworu, który nie zdał egzaminu już w wielu krajach Europy, uważamy że odrębność i kultura każdego narodu jest jego pięknem i wyjątkowością.

Kosowo zawsze serbskie !!! Śląsk zawsze Polski !!! Sława Słowiańszczyźnie !!! (Niklot Szczecin)