Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku po skontrolowaniu trzech firm poinformował, że co trzeci zatrudniony w nich obcokrajowiec pracował nielegalnie. Część ze 104 imigrantów świadomie podejmowało pracę niezgodnie z prawem, dlatego także oni zostaną ukarani za działanie wbrew obowiązującym przepisom.

Funkcjonariusze Straży Granicznej dokonali kontroli w trzech firmach zajmujących się outsourcingiem, usługami technicznymi oraz informacją i komunikacją.

W pierwszym z podmiotów nielegalnie pracowało 69 z łącznie 114 zatrudnionych cudzoziemców. Po przeanalizowaniu dokumentacji okazało się, że 10 imigrantów nie podjęło pracy, chociaż firma uzyskała zezwolenia na ich zatrudnienie.

W drugim z przedsiębiorstw niezgodnie z prawem pracowało 32 spośród łącznie 118 obcokrajowców, którzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za świadome nielegalne świadczenie pracy. W trzeciej z firm „wyróżniającej się międzynarodową kadrą pracowniczą” tylko trzech z 69 zatrudnionych złamało prawo.

Na podstawie: morski.strazgraniczna.pl.