Władze regionalne śląsko-dąbrowskiego NSZZ Solidarność uzyskały zgodę na strajk ostrzegawczy. Udzielono jej na walnym zjeździe delegatów tego rejonu.

Plan ten cieszy się pełną aprobatą ze strony przewodniczącego związku, Piotra Dudy. Strajk ostrzegawczy ma być konwencjonalną formą obrony stanowisk pracy. Według prognoz związkowej centrali, w regionie tym szykują się grupowe zwolnienia, które objąć mają przemysł, oświatę czy też służbę zdrowia.

Protest czasowo ma potrwać jedynie 4 godziny, a odbędzie się w grudniu 2012 bądź w styczniu 2013 roku. W celu akceptacji planu Solidarności każdy związek przeprowadzi w swym zakładzie pracy referendum mające potwierdzić zgodę zainteresowanych taką formą samoobrony. Co znamienne, ostatni tego typu protest odbył się w tym regionie w maju 1981 roku.

na podstawie: Nowy Obywatel