1maja-nacjonalisci-mGłówny Urząd Statystyczny opublikował komunikat świadczący o spadku stopy bezrobocia w ujęciu miesięcznym. W czerwcu 2016 roku stopa bezrobocia wynosiła 8,8 punktu procentowego, co oznacza spadek o 0,2% względem analizowanego okresu.

Spadek zarejestrowanych bezrobotnych odnotowany został we wszystkich województwach, przy czym różnica była największa w województwach: małopolskim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim (spadek o 0,3 punktu procentowego względem czerwca 2016).

Niestety, ale liczba bezrobotnych nadal pozostaje wysoka. Mimo, iż rząd zaakcentował spadek liczby bezrobotnych w ujęciu rocznym o 224,2 tysiąca oznacza on, iż liczba osób pozostających bez zatrudnienia wynosi nadal 1 mln 361,5 tysiąca.

Warto też zauważyć, że okres letni tradycyjnie wiąże się ze spadkiem stopy bezrobocia. Nowe miejsca pracy generuje wówczas sektor usług: gastronomia, hotelarstwo, turystyka. Czas pokaże więc, czy spadek liczby bezrobotnych będzie tendencją stałą.

Na podstawie: stat.gov.pl