SpolemPonowny podbój polskiego rynku planuje rodzima firma Społem, która od wielu lat wynajmuje swoje obiekty różnym innym podmiotom gospodarczym, m.in. Tesco czy Biedronce. Spółdzielnia Spożywców Społem zamierza otwierać swoje sklepy w nowopowstałych centrach handlowych, ale także wrócić do swoich starych obiektów, gdy skończą się umowy dzierżawy między spółdzielnią a zagranicznymi koncernami.

Ryszard Jaśkowski, wiceprezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców Społem oraz prezes Krajowej Platformy Handlowej Społem mówi, że spółdzielnia odzyskuje powoli obiekty, które ze względu na brak funduszy na remonty zostały wynajęte zagranicznym firmom. Teraz zjawisko odzyskiwania obiektów handlowych postępuje.

Spółdzielnia szacuje, że około tysiąca dobrych lokalizacji handlowych jest obecnie wynajmowanych od Społem. Lokale te wynajmują zarówno polscy jak i zagraniczni handlowcy. W większości wypadków umowy wynajmu pozwalają na odzyskanie ich przez spółdzielnię po wygaśnięciu okresu najmu. Obecnie Społem zrzesza ok. 270 spółdzielni prowadzących 4 tysiące sklepów. Roczne obroty Społem to ok. 8 miliardów zł. Firma zamierza wprowadzić na rynek więcej produktów oznaczonych własną marką Społem, podbić centra handlowe, rozważane jest również rozwinięcie sieci dyskontów.