Wskaźnik Kondycji Gospodarstw Domowych w Polsce spadł poniżej wartości mierzonych w czasie kryzysu z lat 2008-2009. Wynika z tego, że znacząco pogorszyły się nastroje gospodarstw domowych.

Wśród Polaków powiększyła się obawa przed bezrobociem, problemami finansowymi, a także zmniejszyła się zdolność do oszczędzania.

Tendencja spadkowa nastrojów wśród gospodarstw domowych, a więc podstawowych komórek społecznych, odzwierciedla obawę całego społeczeństwa przed postępującym zubożeniem. Badania te prowadzone przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH obnażają propagandę sukcesu lansowaną przez media, która jest coraz bardziej oderwana od nastrojów społecznych.

Ciągłe pogarszanie się tego typu wskaźników wskazuje na postępujący kryzys państwa i jego instytucji, nie mogących zapewnić obywatelom bezpieczeństwa ekonomicznego i degenerując podstawowe komórki społeczne.

na podstawie: PAP