slovenskoPosłowie słowackiej Rady Narodowej, przegłosowali we wtorek zmiany w Konstytucji. Wprowadzają one ochronę małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Poprawkę do Konstytucji Słowacji przeforsowali posłowie rządzących socjaldemokratów ze Smeru i opozycyjnego Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego (Kresťanskodemokratické hnutie), którzy pod koniec lutego zawarli w tej sprawie umowę. Na jej mocy, Smer głosował za zmianą Konstytucji, natomiast KDH musiało poprzeć reformę sądownictwa.

Za projektem zmian, wprowadzającym definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, głosowało 102 ze 128 obecnych parlamentarzystów, reprezentujących Smer i KDH, a także pojedynczy posłowie opozycyjnej centroprawicy. Od głosu wstrzymało się trzech posłów, natomiast przeciwko było 18. Przeciwnicy zmian to liberalne partie Wolność i Solidarność oraz Most-Hid, a także część opozycyjnej centroprawicy.

Słowacka Konstytucja od września uzyska więc artykuł w brzmieniu: „Małżeństwo jest unikalnym związkiem pomiędzy kobietą i mężczyzną. Republika Słowacji szeroko chroni małżeństwo i dba o jego dobro”.

Zmiany przeforsowano mimo wielotygodniowych ataków ze strony większości mediów, a także działaczy LGBT i Amnesty International.

Na podstawie: sme.sk, aktualne.sk