ciganyWedług danych Instytutu Badawczego Demografii w Bratysławie, do 2030 roku liczba Cyganów mieszkających na Słowacji może wzrosnąć do 500-640 tysięcy.

Obecnie Słowację ma według statystyk zamieszkiwać ponad 402 tysiące Cyganów. Do 2030 roku liczba ta może wzrosnąć do 500-640 tysięcy. Słowaccy demografowie opierają swoje badania na analizie danych Urzędu Statystycznego od 1980 roku i Atlasu Społeczności Romskiej.

Przyczyną tak wysokiego przyrostu naturalnego wśród tej grupy mają być przede wszystkim ubóstwo i słabe wykształcenie. Im cygańska rodzina jest uboższa, tym więcej ma dzieci. Przeciętna Cyganka ma 4,56 dziecka, natomiast lepiej wykształcone i posiadające zatrudnienie kobiety, średnio dwójkę dzieci mniej.

Branislav Šproch z Instytutu Badawczego Demografii twierdzi, że trudno jest oszacować dokładną liczbę Cyganów, bowiem kobiety wstydzą się mówić o tej kwestii, dlatego najczęściej zaniżają liczbę swojego potomstwa o dwójkę. Łatwiej było ustalić śmiertelność wśród członków tej społeczności.

Przeciętny Cygan żyje od pięciu do siedmiu lat mniej od Słowaka. Wpływają na to przede wszystkim słabe warunki sanitarne i brak opieki zdrowotnej. Najczęstszą przyczuną zgonów wśród Cyganów są przede wszystkim choroby sercowo-naczyniowe. Wysoka jest również śmiertelność wśród noworodków. O ile wśród Słowaków umiera pięć na tysiąc noworodków, o tyle w społeczności cygańskiej współczynnik ten wynosi dwadzieścia zgonów na tysiąc urodzeń.

na podstawie: sme.sk