srpska mreza dveri srpskeW połowie maja, z okazji międzynarodowego Dnia Rodziny, Srpski sabor Dveri oraz inne organizacje skupione w sieci Srpska Mreža przeprowadziły pod hasłem „RAZEM MOŻEMY WSZYSTKO” akcję pomocy wielodzietnym rodzinom w Serbii, Czarnogórze oraz Republice Serbskiej. Akcję przeprowadzono, jak sformułowano na stronie organizatora, aby podkreślić wizję rodziny jako wieloelementowej całości, zamiast powszechnie lansowanego modelu rodziny – sumy egoistycznych jednostek żyjących w zgodzie wyłącznie z konsumpcyjnymi trendami i własnymi pragnieniami.
Jako obiekt pomocy obrano rodziny wielodzietne, najbardziej zagrożone atomizacją i rozbiciem, jak również problemami finansowymi. Organizatorom towarzyszyło podczas przeprowadzania akcji pragnienie, aby udowodnić, że można jednego dnia zorganizować w kilkudziesięciu miastach akcję słusznej pomocy potrzebującym oraz pokazać, jaki typ rodziny uważają oni za odpowiedni dla serbskiego społeczeństwa w XXI wieku. Akcja była kolejnym krokiem po organizacji tzw, „Rodzinnych spacerów” po Belgradzie a także zapowiedzią szerzej zakrojonej kampanii społecznego patriotyzmu: za rodziną i przeciw konsumpcyjnemu modelowi życia, który ostatnimi czasy jest usilnie promowany przez środowiska zewnętrzne nawet w Serbii, mającej tak silne tradycje zadrużne, patriarchalne itd. W relacji kilkukrotnie podkreślono, że rodziny dzietne i wielodzietne są jedyną, naturalną obroną narodu przed wymieraniem.
W 29 miastach odwiedzono 56 rodzin wielodzietnych, które otrzymały zarówno wsparcie materialne (łącznie około 850 tysięcy dinarów), jak i niematerialne – uśmiech, ciepło i dobre słowo wolontariuszy, a także zapewnienie, że akcja będzie trwać dalej. Pomoc otrzymały również dwie szkoły oraz dom dziecka.