Ujawnione niedawno informacje na temat ignorowania przypadków pedofilii i homoseksualizmu przez obecną hierarchię kościelną spowodowały, że Kościół katolicki nabrał wody w usta, a sprawy nie chcą komentować ani papież Franciszek, ani też konferencje episkopatu poszczególnych krajów. Ksiądz Henryk Zieliński z tygodnika „Idziemy” uważa jednak, że skandale seksualne w Kościele są głównie efektem tolerowania homoseksualistów, w tym przyjmowania ich do seminariów dla duchownych.

„Bardzo ważną sprawą – i coraz więcej hierarchów europejskich oraz amerykańskich zwraca na to uwagę – są związki między lobby homoseksualnym i czynnymi homoseksualistami w Kościele a różnymi patologiami, do których dochodzi” – mówił duchowny podczas dyskusji w TVP Info. Zdaniem redaktora naczelnego katolickiego tygodnika, o ignorowaniu instrukcji z 2005 roku w sprawie zakazu przyjmowania homoseksualistów do seminariów mówił mu jeden z autorów tego dokumentu, kardynał Zenon Grocholewski.

Zdaniem księdza Zielińskiego instrukcja była także ignorowana w niektórych polskich diecezjach. Ponadto powoływał się on na raporty dotyczące przypadków molestowania seksualnego przez księży z amerykańskiej Pensylwanii, z których wynika, że 90 proc. takich przypadków związana jest z homoseksualną orientacją duchownych. Redaktor naczelny tygodnika „Idziemy” dodał, że mówiąc podczas dyskusji „Jak zapobiegać pedofilii w Kościele?” o potrzebie przestrzegania instrukcji z 2005 roku został określony mianem „homofoba”.

Na podstawie: tysol.pl, tvp.info.