Dzięki danym administracji skarbowej można oszacować zasięg nierówności dochodowych występujących w naszym kraju. Wynika z nich, że dzięki rozpędzonej gospodarce w ciągu czterech lat liczba milionerów wzrosła o blisko czternaście tysięcy, ale jednocześnie zwiększył się zasięg ubóstwa widoczny zwłaszcza wśród mieszkańców wsi oraz rodzin korzystających ze świadczeń społecznych.

„Dziennik Gazeta Prawna” otrzymał wspomniane dane z izb administracji skarbowej, dlatego mógł oszacować liczbę osób, które składając PIT za 2018 r. wykazały dochód do opodatkowania przekraczający milion złotych. Okazuje się, że takich osób jest obecnie blisko 31,5 tys., podczas gdy w 2015 r. ich liczba wynosiła niecałe 19,5 tys. Najwięcej z nich mieszka oczywiście w Warszawie, gdzie ma być ich blisko 8,6 tys.

Z dostępnych statystyk wynika, że szybkie tempo wzrostu gospodarczego jest korzystne zwłaszcza dla osób, które już wcześniej na tle całego społeczeństwa były bogate. Według powyższych danych tylko w ciągu ostatnich czterech lat liczba milionerów zwiększyła się bowiem o niemal dokładnie 12 tys. osób.

Jednocześnie kilkanaście dni temu swoje dane na temat zamożności Polaków opublikował Główny Urząd Statystyczny. Nie były one już tak optymistyczne, ponieważ zasięg ubóstwa w ubiegłym roku w porównaniu do roku wcześniejszego zwiększył się o jeden punkt procentowy, zaś najbardziej negatywny trend odczuły rodziny żyjące ze świadczeń społecznych oraz mieszkańcy terenów wiejskich. Zdaniem specjalistów widać więc wyraźnie, że nierówności dochodowe stale się pogłębiają.

Na podstawie: gazetaprawna.pl, money.pl.