Russkij Obraz zjazd11-12 września br. w Moskwie odbył się „pierwszy wszechsłowiański zjazd” ruchu społecznego Russkij Obraz. Na zjeździe pojawiło się 60 delegatów z 11 regionów – Moskwa, St. Petersburg, Kaluga, Rostow n/Donem, Perm, Jarosławl, Abakan, Kemerowo, Obnińsk, Tumień i Anadyr (Czukotka). Pojawili się również przedstawiciele innych ruskich organizacji narodowych oraz weterani z Moskwy.
Przedstawiciele z każdego z regionów zabrali głos w różnorakich sprawach wewnętrznych dotyczących RO, po czym dyskusja przeniosła się na szersze tory. Dyskutowano również m.in. o rozwoju programu socjalnego przy udziale aktywistów projektu „Ruska demografia”. Goście z kraju stawropolskiego przybliżyli natomiast rodakom z północy fakty związane z życiem na Kaukazie. Przyjęto również m.in. deklarację o konieczności ochrony ekologicznej i architektonicznej przestrzeni stolicy.
Na koniec pierwszego dnia zabrał głos lider Obrazu, Ilia Gorjaczew, wspominając m.in. o podpisanym tydzień wcześniej porozumieniu o współpracy z serbską organizacją Naši 1389. Wraz z podpisaniem umowy miało również miejsce podpisanie obwieszczenia o wspólnym poparciu obu organizacji dla polityki Aleksandra Łukaszenki.

„- Współpraca z pozytywnymi prawymi europejskimi partiami i organizacjami jest dla nas priorytetowym kierunkiem rozwoju” – wyjawił również Gorjaczew, kłądąc akcent na potrzebę legalnej, a nawet parlamentarnej walki politycznej. Poświęcił również uwagę zagadnieniu islamizacji Rosji, przytaczając na koniec słowa Milorada Dodika, premiera Republiki Serbskiej w Bośni: „- Piękno miasta mierzy się ilością meczetów – im ich mniej, tym miasto piękniejsze”. Kończąc przemowę, lider złożył władzę w ręce rady organizacji.