RO DPNI28 września, w Moskwie, w hotelu Mariott – Tverskaya zostało podpisane zapowiadane od pewnego czasu porozumienie do tej  pory niechętnych sobie organizacji Russkij Obraz oraz DPNI (Dvizhenie Protiv Nelegalnoy Imigracii – Ruch Przeciwko Nielegalnej Immigracji). Przemawiający przy tej okazji członkowie zarządów obu organizacji kilkukrotnie podkreślali potrzebę demokratyzacji przestrzeni politycznej, w jakiej obracają się rosyjskie ruchy narodowe. Przyjęto także Deklarację, w której treści znalazły się między innymi ustępy traktujące o potrzebie: zniesienia niesławnego paragrafu 282 oraz przeciwdziałania kryminalizacji ruchu narodowego w RF; zwiększenia udziału obywateli w życiu publicznym oraz szerszego dostępu obywateli do możliwości korzystania z wolności słowa i poglądów; ponownego umożliwienia bezpartyjnym dostania się do organów władzy panstwowej; etc. Deklarację podpisali: Vladimir Ermolayev w imieniu Rady Centralnej DPNI oraz Evgeniy Valyaev w imieniu Rady Centralnej RO.
Podpisanie porozumienia oraz silny, dający się zauważyć ostatnimi czasy akcent na konieczność demokratyzacji rosyjskiego nacjonalizmu każe spodziewać się szeregu zmian w obecnym ruchu tego kraju.  Przede wszystkim rodzi się pytanie, czy wspomniana demokratyzacja to tylko pokazowy zabieg strategiczny, czy konkretny ukłon w stronę Systemu.  Również: czy demokratyzujący się rosyjscy nacjonaliści spod znaku RO i DPNI unikną w ten sposób choć części represji, jakimi coraz intensywniej są ostatnio nękani. Pod znakiem zapytania trzeba również postawić poparcie dla podpisujących Deklarację licznych niechętnych Systemowi grup nieformalnych i działających na zasadach leaderless resistance. Czas pokaże.