Rosyjscy nacjonaliści przygotowują się do akcji solidarnościowych, przeprowadzanych na terenie całego kraju w ramach Dnia Solidarności z Więźniami Sumienia – ustanowionego przez aktywistów na 25 lipca.

Celem obchodzonego co roku dnia solidarności jest ukazanie, a także bezpośrednie udzielenie wsparcia nacjonalistom, którzy ze względów politycznych znaleźli się w więzieniu, lub (co gorsza) w kolonii karnej. Akcje przeprowadzane są zarówno przez niezależnych nacjonalistów, jak również tych reprezentujących oficjalne organizacje o profilu narodowym.

Nacjonaliści zamierzają przekazać sporej części aresztowanych aktywistów paczki z racjami żywnościowymi, książkami oraz innymi potrzebnymi w miejscu odosobnienia artykułami. Każdego roku dniu solidarności towarzyszą również masowe akcje informacyjne (m.in. spontaniczne demonstracje, aktywizm uliczny, street art), a także najróżniejsze benefity organizowane np. poprzez koncerty, z których dochód przeznaczany jest na pomoc uwięzionym nacjonalistom.

Czytelnicy władający językiem rosyjskim mogą dokładniej zapoznać się z sytuacją represji politycznych w Rosji, pobierając na swój dysk film dokumentalny „Rosyjski Opór”, którego recenzja przed blisko dwoma laty ukazała się na naszym portalu.