rosja-homoseksualizm-nie-przejdzieRosyjskie społeczeństwo zdecydowanie sprzeciwia się przyznawaniu przywilejów mniejszościom seksualnym. 85% obywateli Federacji Rosyjskiej jest przeciwko legalizacji małżeństw jednopłciowych, podczas gdy zaledwie 5% poparłoby takie rozwiązanie. 87% obywateli nie chce oglądać na ulicach swoich miast parad pederastów i lesbijek, a jedynie 6% nie widzi przeciwwskazań. Dane te pochodzą z sondażu niezależnej pracowni badania opinii publicznej Centrum Lewady.

Z relacji agencji Interfax, która zrelacjonowała wyniki badań Lewady, wynika również, że zaledwie 23% społeczeństwa uważa, iż należy pozostawić osoby homoseksualne samym sobie, a 27% chciałoby zapewnić im pomoc psychologiczną. Popularne są też znacznie radykalniejsze postawy, 22% badanych opowiada się za przymusowym leczeniem, a 16% chciałoby izolować mniejszości seksualne ze społeczeństwa, około 5% badanych opowiada się za likwidacją fizyczną problemu.

Na pytanie o osobisty stosunek do pederastów i lesbijek aż połowa ankietowanych odpowiedziała, że przyjmują ich z irytacją i obrzydzeniem, 18% odnosi się do nich z nieufnością, u 23% badanych nie budzą oni „szczególnych emocji”, a jedynie 4% odpowiedziało, że homoseksualiści budzą u nich pozytywne odczucia.

Potężny opór w rosyjskim społeczeństwie budzi pomysł przyznania mniejszościom seksualnym prawa do adopcji dzieci. Aż 80% respondentów opowiada się kategorycznie przeciw, a zaledwie 5% poparłoby takie rozwiązanie. 15% badanych nie ma wyrobionej opinii na ten temat.

Zdrowe postawy nasilają się Na terenie Federacji Rosyjskiej od 2005 roku. Centrum Lewady odnotowało, że od tego czasu do dziś o 7% spadła ilość ludzi uważających, że homoseksualistów należy zostawić w spokoju, o 5% zwiększyła się liczba badanych, którzy popierają przymusowe leczenie homoseksualizmu, a o 4% przybyło zwolenników izolacji mniejszości seksualnych od reszty społeczeństwa.

Postawy społeczne Rosjan mają swoje odbicie w działaniach populistycznych władz. W ciągu kilku ostatnich lat w dziesięciu regionach Rosji uchwalone zostały prawa zakazujące szerzenia homoseksualnej propagandy, trwają również prace nad ustawą zakazującą takiej działalności na terenie całej Federacji, a władze Moskwy zakazały urządzania parad homoseksualistów przez najbliższe 100 lat.

na podstawie: PAP