Mieszkańcom Wielkiej Brytanii jest coraz łatwiej znaleźć pracę. Obecnie liczba wakatów jest najwyższa w historii i wynosi blisko 953 tysiące, czyli o 168 tysięcy więcej niż przed pandemią koronawirusa. Brytyjscy przedsiębiorcy muszą z tego powodu oferować wyższe pensje i bonusy, zwłaszcza w branżach transportowej i gastronomiczno-hotelowej.

Brytyjski urząd statystyczny ONS podał, że w lipcu nieobsadzone były blisko 953 tys. miejsc pracy, natomiast sama stopa bezrobocia spadła do poziomu 4,7 proc. Oznacza to wzrost liczby wakatów o 290 tys. w stosunku do okresu luty-kwiecień, a także o 168 tys. w porównaniu do ostatniego kwartału przed rozpoczęciem się pandemii koronawirusa.

To nie jedyne pozytywne doniesienia z brytyjskiego rynku pracy. Pomiędzy czerwcem a lipcem bieżącego roku liczba zatrudnionych zwiększyła się o 182 tys. i wynosiła 28,9 mln osób. Wciąż oznacza to mniejszą liczbę niż przed koronawirusem, tym niemniej spowodowane nią straty zostały praktycznie odrobione.

Przedstawiciele brytyjskiego rządu zauważają, że firmy nie wykazują chęci do dokonywania zwolnień, choć niedługo skończą się wprowadzone podczas pandemii subsydia na pensje dla zatrudnionych. Co więcej, przedsiębiorcy mają trudności ze znalezieniem pracowników, dlatego muszą podnosić pensje oraz oferować bonusy. Zwłaszcza w branżach gastronomiczno-hotelarskiej i transportu towarów.

Na podstawie: praca.interia.pl.

Zobacz również: