Izraelska stacja Kanał 13 opublikowała nagrania z wykładu dwójki rabinów z wioski na Zachodnim Brzegu Jordanu, którzy w swoich wystąpieniach przekonują o istnieniu różnic rasowych, a także chwalą rasistowskie teorie. Ich zdaniem „goje” z powodu swoich niedoskonałości genetycznych sami chcą być niewolnikami Żydów, natomiast Adolf Hitler zasadniczo miał rację, ale „znajdował się po niewłaściwej stronie”.

Rabini Eliezer Kashtiel i Giora Redler nagrywali swoje własne wystąpienia wygłaszane w jednej z akademii wojskowych na Zachodnim Brzegu, otwarcie przyznając się w nich do swoich rasistowskich poglądów. Według nich różnice rasowe pomiędzy ludźmi rzeczywiście istnieją, dlatego Żydzi powinni zniewolić „głupich i brutalnych”, ponieważ „goje” sami będą zgłaszali się do nich chcąc zostać ich niewolnikami.

Zdaniem Kashtiela Żydzi w Izraelu są otoczeni przez „osoby z problemami genetycznymi”, zaś przeciętny Arab woli znajdować się pod żydowską okupacją, ponieważ przedstawiciele jego grupy etnicznej nie potrafią zbudować swojego własnego kraju. Rabin otwarcie przyznaje w swoim wystąpieniu, że ma rasistowskie poglądy, bo w jego opinii „Żydzi są bardziej udaną rasą” i z tego powodu powinni „pomagać” przedstawicielom innych ras i grup etnicznych.

Jeszcze bardziej szokujące wydają się być poglądy Redlera. W swoim wykładzie stwierdził on bowiem, że Hitler… miał rację we wszystkich swoich wypowiedziach, lecz jednocześnie „znajdował się po złej stronie”. Według niego Holokaust tak naprawdę nie miał miejsca w nazistowskich Niemczech, ponieważ „prawdziwym Holokaustem jest humanizm i świecka kultura” oraz „wiara w człowieka”.

Obaj rabini po publikacji nagrań powiedzieli Kanałowi 13, że rzeczywiście wypowiadali podobne opinie, ale zostały one „wyrwane z kontekstu”. Kashtiel twierdzi, że jego „lekcja praw człowieka” została źle zinterpretowana, natomiast jego słowa o były tak naprawdę wezwaniem do „społecznej odpowiedzialności i troski o słabszych”, natomiast jego odniesienia do niewolnictwa i rasizmu były „modernistyczno-socjalistyczną interpretacją tych pojęć”.

Na podstawie: timesofisrael.com.