„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że przedsiębiorcy domagają się przedłużenia prawa pobytu dla ukraińskich uchodźców. Wśród ich postulatów znajduje się także dalsza wypłata obcokrajowcom świadczeń socjalnych na czele z programem 500 plus. Polskie firmy obawiają się, iż w przeciwnym razie Ukraińcy jeszcze chętniej będą wyjeżdżali do państw zachodnich.

Unia Europejska miała już zdecydować o wydłużeniu do marca 2025 roku ochrony czasowej dla obywateli Ukrainy. W przypadku Polski oznacza to konieczność zmiany prawa, aby mogli oni dalej mieć dostęp do rynku pracy i benefitów socjalnych.

Organizacje przedsiębiorców cytowane przez „Dziennik Gazetę Prawną” mają być niepewne przyszłości, bo nie wiedzą jakie decyzje podejmie nowy rząd – przedłuży jedynie pobyt czasowy imigrantów, czy przyzna im także świadczenia społeczne?

Okazuje się, że w przypadku imigrantów aktywna polityka społeczna nie przeszkadza polskim firmom. Opowiadają się więc za dostępem Ukraińców na przykład do programu 500 plus, bo w przeciwnym razie będą oni wyjeżdżać do oferujących lepsze warunki państw Europy Zachodniej.

Według danych Eurostatu, obecnie w Polsce przebywa około 960 tysięcy uchodźców z Ukrainy. Pod tym względem nasz kraj wyprzedzają jedynie Niemcy, u których mieszka ponad 1,2 miliona Ukraińców.

Na podstawie: dziennik.pl, money.pl.