goldman_sachsAmerykański prezydent-elekt Donald Trump coraz bardziej zaskakuje swoich wyborców. W tworzonej przez niego administracji ma znaleźć się bowiem miejsce dla prezesa banku Goldman Sachs oraz dla właściciela sieci tanich restauracji, który opowiadał się za zatrudnianiem imigrantów i sprzeciwiał się prawom pracowniczym.

Prezes jednego z głównych banków odpowiedzialnych za kryzys finansowy, a więc Gary Cohn z Goldman Sachs, ma zostać szefem Narodowej Rady Gospodarczej w administracji prezydenta-elekta Donalda Trumpa. Rada zajmuje się koordynacją polityki gospodarczej rządu, zaś jej założycielem był Bil Clinton. Sam Cohn nie tylko jest reprezentantem sektora finansowego, ale również zarejestrowanym działaczem Partii Demokratycznej, choć w kampaniach wyborczych zdarzało mu się także wspierać polityków Partii Republikańskiej. Prawdopodobna nominacja prezesa banku Goldman Sachs jest jednak kontrowersyjna z powodu wypowiedzi samego Trumpa w kampanii wyborczej. Sektor finansowy był bowiem mocno krytykowany przez amerykańskiego prezydenta-elekta, a sam bank Goldman Sachs jego zdaniem miał przez lata „okradać amerykańską klasę robotniczą”.

Dzień wcześniej wiele kontrowersji wśród zwolenników Trumpa, w tym wspierającego go popularnego portalu Breitbart.com, wywołała nominacja na szefa departamentu pracy. Ma nim zostać szef sieci tanich restauracji Andy Puzder, który zasiada w radzie skrajnie liberalnego American Enterprise Institute. Puzder w ostatnich latach sprzeciwiał się podnoszeniu płacy minimalnej, powszechnym ubezpieczeniom zdrowotnym oraz wzrostowi wynagrodzeń za przepracowane nadgodziny. Przede wszystkim jednak pochwalał zatrudnianie imigrantów i wraz z kilkoma innymi milionerami założył grupę lobbingową, której celem było wymuszenie na rządzie zwiększenia liczby przyjmowanych do kraju cudzoziemców. W swojej kampanii wyborczej Trump zapowiadał w tym względzie ograniczenia, a także obiecywał tworzenie miejsc pracy dla Amerykanów.

Wcześniej Trump ogłosił, że szefem resortu finansów w jego administracji będzie Steven Mnuchin, który zarządzał funduszami z jego kampanii wyborczej. Mnuchin przez blisko siedemnaście lat pracował w Goldman Sachs, aby następnie prowadzić interesy m.in. ze słynnym Georgem Sorosem.

Na podstawie: breitbart.com, wp.pl.