Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wyliczyła, że spośród jej członków to właśnie nasz kraj wyda najwięcej na utrzymanie uchodźców z Ukrainy. Tylko w tym roku rząd Mateusza Morawieckiego przeznaczy na ten cel równowartość 40 miliardów złotych. Polska jest liderem zwłaszcza pod względem wydatków na świadczenia finansowe i edukację dla Ukraińców.

OECD twierdzi, że w pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku nasz kraj wyda 8,36 mld euro na wsparcie dla uchodźców, czyli około 40,7 mld zł. Łącznie członkowie organizacji przekażą na ten cel blisko 26,8 mld euro, a więc Polska poniesie prawie jedną trzecią wszystkich kosztów OECD.

Dla porównania drugie w zestawieniu Niemcy przeznaczą na Ukraińców ponad 6,8 mld euro, Czechy 1,9 mld euro, a Hiszpania około 1,36 mld euro.

Najwięcej polskich podatników kosztuje zakwaterowanie i finansowanie świadczeń pieniężnych dla Ukraińców, bo będzie to kwota wynosząca łącznie 6,2 mld euro. Poza tym nasz kraj przekażę 1,5 mld euro na edukację dla ukraińskich dzieci, a także 3,2 mld euro na opiekę zdrowotną.

Na podstawie; thefirstnews.com.

Zobacz również: