Rząd Beaty Szydło może pochwalić się kolejnymi dobrymi wynikami ekonomicznymi, po tym jak znacząco poprawił on wpływy z podatku VAT. Tym razem okazało się, iż polskie PKB wzrosło o blisko 4 procent w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Wstępne dane opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, iż w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku polska gospodarka urosła o blisko 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku, a więc w tempie szybszym niż jeszcze niedawno zakładali to ekonomiści. Jednocześnie poprawę widać także w stosunku do ostatniego kwartału ubiegłego roku, kiedy wzrost PKB wyniósł 2,5 proc.

GUS nie podał jeszcze dokładnych danych pozwalających na oszacowanie czynników wpływających na tak dobre wyniki ekonomiczne, ale wiadomo już, że dynamika eksportu wyniosła od stycznia do marca blisko 14,9 proc., natomiast import urósł o 18,9 proc. Napływ tak dużej liczby zagranicznych towarów do Polski najprawdopodobniej ma związek z rosnącym popytem wewnętrznym, ale może jednocześnie nieco osłabić tempo wzrostu PKB.

Choć jak już wspomniano nie są jeszcze znane dokładne czynniki składające się na tak szybki wzrost gospodarczy, to ekonomiści najczęściej powołują się na opinie polskich przedsiębiorców, którzy dostrzegają ożywienie w sektorze inwestycji. Oprócz budowy mieszkań i obrotów centrów handlowych wskazywana jest większa liczba projektów realizowanych w sektorze robót drogowych i kolejowych.

Na podstawie: money.pl, bankier.pl.