newkapGrupa Kantar Public opublikowała badania dotyczące społecznego i medialnego odbioru przedsiębiorców w Polsce. Wynika z nich, że nawet część pracodawców ocenia swoją grupę jako nie dbającą o pracowników.

Instytut na wstępie swoich badań zaznaczył, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita definicja przedsiębiorcy, natomiast wokół tej grupy społecznej narosło wiele mitów. Okazuje się, że respondenci najczęściej wśród cech opisujących pracodawców używali sformułowań o ich pracowitości i kreatywności, ale także o braku dbałości o pracowników. Co ciekawe, wśród samych przedsiębiorców blisko 28 proc. badanych wskazało, iż wśród ich pięciu najważniejszych cech znajduje się właśnie małe zainteresowanie poprawą sytuacji ich podwładnych. Wśród samych pracowników odsetek osób wyrażających taką opinię wyniósł już blisko 46 proc.

Jednocześnie respondenci wskazali, że polscy przedsiębiorcy cieszą się lepszą opinią w mediach, niż zasługują na to w rzeczywistości. Takiego zdania jest blisko 46 proc. badanych, natomiast przeciwnego 26 proc. Ponad 27 proc. twierdzi za to, iż medialne doniesienia są zgodne z rzeczywistością.

Na podstawie: forsal.pl.