Politechnika Wrocławska powołała specjalny Zespół do spraw Polityki Równościowej. Jego podstawowym celem ma być wdrażanie „równości”, w tym również „przeciwdziałanie zjawiskom o charakterze dyskryminującym”. Uczelnia utworzyła specjalny organ, aby w ten sposób otrzymać pieniądze od Unii Europejskiej.

Wspomniana politechnika wyszczególniła podstawowe założenia w pracy nowego zespołu. Tym samym celem jego funkcjonowania ma być „wypracowanie założeń i zlecenie przeprowadzenia badań diagnozujących problem nierówności” na Politechnice Wrocławskiej, a także „opracowanie i udział przy wdrażaniu polityki równościowej uczelni”.

W specjalnym komunikacie można także przeczytać, że organ będzie brał „udział w realizowaniu zadań określonych w przyjętej polityce równościowej na PWr oraz inicjował, wspierał czy koordynował działania związane z promocją postaw równościowych i przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji wśród studentów, a także pracowników”.

Prof. Karolina Jaklewicz, przewodnicząca wspomnianego zespołu, szczególną troską zamierza objąć obcokrajowców. Jej zdaniem musi się zmienić podejście do nich, ponieważ mają oni nie rozumieć informacji oraz komunikatów przedstawianych im w języku polskim.

Inicjatorzy powołania nowego organu nie ukrywają, że czynią to w celu pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej. „Plan na Rzecz Równości Płci (GEP – Gender Equality Plan)” musi bowiem zostać wdrożony, aby politechnika mogła ubiegać się o fundusze w ramach programu „Horyzont Europa”. Realizację planu nadzoruje natomiast Komisja Europejska.

Na podstawie: pwr.edu.pl.