muslimpapaPapież Franciszek zwracając się do francuskich chrześcijan powiedział, że arabska inwazja na Europę jest faktem, jednak jego zdaniem jest to trend pozytywny. Wystąpienie papieża zostało opublikowane przez watykańską gazetę L’Osservatore Romano.

Papież Franciszek stwierdził, że „arabska inwazja” jest społecznym faktem, lecz nie jest to zjawisko negatywne, ponieważ wzbogaca europejską kulturę, wpisując się tym samym w znaną od lat narrację promotorów multi-kulti bazującą na „kulturowym wzbogaceniu”.

„Ile już inwazji przeżyła Europa w swej historii! Ale zawsze były one obracane w sukces i krok do przodu poprzez znajdowanie samo-uzupełnienia i wymianę kulturową, którą ze sobą przynosiły” – mówił papież. Odniósł się on także do historii migracji do Europy i podkreślił jej wielką rolę i pozytywny wpływ na europejską kulturę, którą znamy dziś.
Papież mówił także, że „Europa jest jedynym kontynentem, który może przynieść światu jedność” a następnie dodał, że w celu wypełnienia swej „uniwersalnej roli” Europa „musi odnaleźć swoje korzenie kulturowe”.

Słowa papieża wpisują się w narrację pro-imigracyjną jaką słyszymy z ust polityków i mediów głównego nurtu, nie przynoszą nic poza utartymi sloganami o „kulturowym wzbogaceniu”, które stało się już udręką społeczeństw dotkniętych multikulturalizmem. Europa zmaga się z największym od drugiej wojny światowej kryzysem imigracyjnym. Kraje do których przybijają łodzie z nielegalnymi imigrantami, nazywanymi w mediach „uchodźcami” zmagają się z tłumami roszczeniowych przestępców wszczynających zamieszki, nie stroniących od najpoważniejszych przestępstw w tym gwałtów i morderstw. W tym samym czasie media próbują wyciszać sprzeciw Europejczyków wobec takiej sytuacji a władze krajów europejskich przeciwdziałają samoorganizacji się swoich obywateli w celu obrony przez imigranckimi przestępcami z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Papież Franciszek stara się budować inny obraz Watykanu w świecie islamskim niż jego poprzednik i zyskać sobie miano najbardziej ekumenicznego z papieży. W licznych wypowiedziach i symbolicznych gestach papieża widoczny jest szczególny nacisk na tę kwestię. Papież Franciszek wielokrotnie podkreślał wzajemne wartości islamu i chrześcijaństwa, całował Koran czy mył nogi muzułmanom a także wielokrotnie przepraszał różne społeczności za wyrządzone im przez chrześcijan krzywdy mimo iż z ich strony podobne przeprosiny nigdy nie zostały wygłoszone. Papież bardzo chętnie zabiera także głos w sprawach radykalnego islamu uspokajając Europejczyków narażonych na sąsiedztwo muzułmańskich radykałów i wzywając ich do jeszcze większej otwartości.

Podczas wizyt w krajach z dużą społecznością muzułmańską składał on deklaracje wykorzystywane później przez liderów muzułmańskich do wymuszenia na europejskich chrześcijanach akceptacji masowej imigracji do Europy i przyjęcie na swoje utrzymanie setek tysięcy imigrantów.

na podstawie: rt.com, ibtimes.com