turcja-ueAkcesja Turcji do Unii Europejskiej jest już od wielu lat obiektem dość żywej dyskusji publicznej. Istnieje duża rozbieżność pomiędzy opiniami w tej sprawie instytucji politycznych, a opinią publiczną poszczególnych krajów UE.

Hiszpański Instytut Perspektyw Międzynarodowych przeprowadził badania, z których wynika, iż władze zdecydowanej większości krajów (w tym Polski) popierają integrację z Turcją. Przeciwne są jedynie Austria, Niemcy, Holandia i Finlandia. Opinia publiczna wyraża z kolei zdecydowaną niechęć wobec postulatów przyłączenia Turcji do Unii Europejskiej.

Raport hiszpańskiego instytutu mówi także o problemach, które dotykają Turcję i są praktycznie obce dla krajów UE, a więc problem kurdyjski, terroryzm muzułmański, rozdźwięk na linii świeckiej i religijnej koncepcji państwa, czy niepokoje związane z ogólną sytuacją społeczną na Bliskim Wschodzie.

Znamiennym jest, że rządy poszczególnych państw oraz instytucje rządowe UE po raz kolejny nie liczą się z opinią publiczną. Potwierdza to tylko słabość i fasadowość tzw. demokracji.

na podstawie: PAP