United-NationsOrganizacja Narodów Zjednoczonych wezwała władze Arabii Saudyjskiej do rozpoczęcia przestrzegania praw dzieci. Obecnie mogą one bowiem być kamieniowane lub karane obcięciem kończyn, a represje są stosowane zwłaszcza w stosunku do dziewczynek.

Działający w ramach ONZ Komitet Praw Dziecka przedstawił raport na temat stosowania się Arabii Saudyjskiej do traktatów chroniących praw osób poniżej osiemnastego roku życia. Eksperci, na czele z szefem saudyjskiej Komisji Praw Człowieka, stwierdzają w nim, iż w kraju tym szariat jest ważniejszy od wszelkich innych praw i traktatów. Najbardziej niepokojący jest w tym przypadku fakt, że Rijad nie uznaje pełni praw przysługujących dziewczynkom, które są dyskryminowane prawnie i narzuca im przymus pozostawania pod opieką mężczyzny. Zdaniem ONZ prawa nastolatek nie powinny być naruszane z powodu postaw wynikających z tradycji, wyznania lub kręgu kulturowego.

Autorzy raportu ONZ zwracają też uwagę, iż dzieci mające więcej niż piętnaście lat mogą być sądzone jak osoby dorosłe, stąd grozi im nawet egzekucja po „rozprawach niegwarantujących sprawiedliwego procesu”. Grożą im więc kary takie jak kamieniowanie, amputacja czy chłosta. Poza tym najgorsza jest sytuacja dzieci należących do rodzin szyickich lub innych mniejszości wyznaniowych, bowiem są one dyskryminowane w dostępie do edukacji i pomocy prawnej.

ONZ wezwał więc Arabię Saudyjską do usunięcia zapisów prawnych pozwalających na wykonywanie wspomnianych wyroków na dzieciach, a także do ograniczenia uczestnictwa najmłodszych w egzekucjach. Jednocześnie Organizacja potępiła naloty saudyjskiego lotnictwa na Jemen, gdzie również giną najmłodsi i niszczona jest wszelka infrastruktura tego kraju.

Ataki Saudyjczyków na Jemen nie przeszkadzają jednak państwom zachodnim, ponieważ Wielka Brytania prowadzi obecnie rozmowy na temat zabezpieczenia dostawy broni dla Rijadu.

Na podstawie: onet.pl.