demolpalOrganizacja Narodów Zjednoczonych po raz kolejny potępiła Izrael za prowadzenie rozbiórek palestyńskich domów na Zachodnim Brzegu, które w ciągu ostatnich trzech miesięcy znacząco przybrały na sile. Średnia liczba wyburzeń domów wzrosła o 200 procent od stycznia osiągając liczbę 165. W lutym odnotowano rekordową liczbę wyburzeń domów czyli 265.

Reżim izraelski nakazuje większą liczbę wyburzeń argumentując to tym, że budynki te stawiane są nielegalnie. Jednak uzyskanie pozwolenia na budowę domu przez Palestyńczyka jest praktycznie niemożliwe na Zachodnim Brzegu okupowanym przez wojsko izraelskie. W latach 2010-2014 ponad dwa tysiące Palestyńczyków złożyło wnioski o pozwolenia na budowę domu, pozytywnie rozpatrzono zaledwie 33 z nich. Struktury takie jak ogrodzenie lub namiot także potrzebują pozwolenia izraelskich władz.

Cathrine Cook z ONZ-owskiego Biura Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) powiedziała, że obserwowany jest niepokojący wzrost wyburzeń budynków od czasy gdy ONZ zaczęła monitorować izraelskie akcje wyburzeń czyli od 2009 roku. Dodała, że najbardziej cierpią Beduini i palestyńscy rolnicy, którzy zmuszeni są do opuszczania miejsc zamieszkania co jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Reżim izraelski ignoruje jednak wiele wymierzonych przeciwko niemu rezolucji ONZ. Wyburzanie domów na masową skalę potępiła ONZ-owska agencja ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim (UNRWA)

Izrael niszczy domy mieszkalne, budynki gospodarcze, szkoły a nawet struktury budowane pod egidą ONZ. W zeszłym miesiącu zniszczono szkołę ufundowaną przez rząd francuski. W tym roku już około 700 Palestyńczyków zostało wypędzonych ze swoich domów, które następnie zostały zniszczone.

„Wyburzanie domów palestyńskich, które chroni Konwencja Genewska i stawianie w ich miejsce osiedli żydowskich jest wyraźnym pogwałceniem prawa międzynarodowego” – powiedziała Sarit Michaeli z izraelskiej organizacji B’Tselem zajmującej się prawami człowieka.

na podstawie: rt.com