mlotekNiemiecka partia Zielonych wzywa do szybkiego wypłacenia odszkodowań dla homoseksualistów, którzy po 1945 roku byli skazywani na podstawie zapisów kodeksu karnego. Ogółem wyroki do czasu zmiany przepisów usłyszało blisko 50 tysięcy osób.

Projekt odpowiedniej ustawy w sprawie odszkodowań rozesłano do wszystkich klubów parlamentarnych reprezentowanych w Bundestagu. Zieloni domagają się, aby osobom skazanym na podstawie artykułu 175 kodeksu karnego, jak najszybciej wypłacono pieniądze za nieprzyjemności, jakich doznali podczas dobrowolnych kontaktów homoseksualnych. Już wcześniej projekt ustawy w tej sprawie przedstawił federalny resort sprawiedliwości, na czele którego stoją politycy Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). Zgodnie z ich propozycją, uchylono by wyroki wydane w tym czasie i zapłacono rekompensaty.

Z dostępnych danych wynika, że po 1945 roku na podstawie art. 175 kodeksu karnego (określającego homoseksualizm mianem „nierządu przeciwnemu naturze”) skazano blisko 50 tys. mężczyzn, a spora część z nich usłyszała wyroki wieloletniego więzienia. Poza tym dewianci tracili miejsca pracy i byli poddawani społecznemu ostracyzmowi.

Przepisy w tej kwestii przyjęto w 1871 r. w trakcie powstawania Cesarstwa Niemieckiego. Paragraf został wykreślony z kodeksu karnego w 1994 r.

Na podstawie: faz.net.