Liberalna organizacja młodzieżowa ze Szlezwiku-Holsztynu domaga się zniesienia zakazu poligamii w Niemczech. Według młodzieżówki parlamentarnej Wolnej Partii Demokratycznej kwestia wielożeństwa nie powinna być rozstrzygana przez państwo, ponieważ „planowanie komuś życia” jest sprzeczne z neutralnością światopoglądową Republiki Federalnej Niemiec i właśnie z tego powodu odpowiedni zapis powinien zniknąć z tamtejszego kodeksu karnego.

Młodzi Liberałowie (JL) z landu Szlezwik-Holsztyn postanowili wyrazić swoje poglądy na temat małżeństwa na profilu w sieci społecznościowej Facebook. Organizacja młodzieżowa Wolnej Partii Demokratycznej (FDP) napisała w swoim oświadczeniu, że konieczna jest zmiana zapisów niemieckiego kodeksu karnego oraz kodeksu cywilnego, które przewidują kary za zawarcie oficjalnego związku z osobą trzecią lub też kilku związków małżeńskich.

Według młodzieżówki liberałów, zakaz poligamii jest sprzeczny z neutralnością światopoglądową państwa, ponieważ jego celem jest „planowanie ludziom życia” poprzez określanie jak wielką liczbę związków mogą oni zawrzeć. Stąd też Młodzi Liberałowie opowiadają się za przepisami „chroniącymi swobodę decyzji” w sprawie liczby małżeństw i wspólnoty odpowiedzialności na jaką chcą zdecydować się niemieccy obywatele.

Wpis w mediach społecznościowych ilustruje grafika przedstawiająca mężczyznę oraz cztery kobiety w sukniach ślubnych. Pod zdjęciem rozgorzała niezwykle gorąca dyskusja, podczas której niektórzy krytycy liberałów oskarżyli ich o promowanie seksizmu. Warto również wspomnieć, że młodzieżówka FDP po raz pierwszy przyjęła uchwałę w sprawie wspomnianego postulatu na rok przed powrotem tej partii do parlamentu, czyli w maju 2016 roku.

Na podstawie: jungefrieheit.de.