Rada miejska Głogówka w województwie opolskim zablokowała zawieszenie tablicy, która miała upamiętnić polskich patriotów walczących sto lat temu w III Powstaniu Śląskim. Stało się tak głównie dzięki głosom samorządowców z komitetu Mniejszości Niemieckiej, uznających inicjatywę za „jątrzenie”.

Pomnik dotyczący wydarzeń z 1921 roku powstał już pięćdziesiąt lat temu. W chwili obecnej znajdują się na nim dwie tablice. Pierwsza została poświęcona „bojownikom o wolność Śląska”, z kolei druga odnosi się do 25. rocznicy „powrotu Śląska do macierzy”. Po remoncie monumentu miały one zostać zawieszone po jego bokach, a w centralnym miejscu pojawić miała się nowa tablica.

Inicjator projektu, burmistrz Głogówka Piotr Bujak, zaznaczył jednocześnie, że tematyka pomnika nie zawężałaby się jedynie do III Powstania Śląskiego. Jej celem miało być upamiętnienie wszystkich polskich patriotów, aby monument stał się miejscem wszystkich centralnych uroczystości patriotycznych organizowanych w całej gminie Głogówek. Jednocześnie sformułowanie o „polskich patriotach” poddał on konsultacji z Instytutem Pamięci Narodowej.

Tablica o treści „1921-2021. W hołdzie polskim patriotom w setną rocznicę III Powstania Śląskiego Mieszkańcy Gminy Głogówek”Sformułowanie” nie spodobała się jednak części radnych miasteczka. Najbardziej gardłowali przeciwko niej przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców. Radna Róża Zgorzelska stwierdziła, że „patriotami byli wszyscy”, a treść tablicy „niepotrzebnie jątrzy”.

Ostatecznie radni Głogówka zdecydowali, że pomnik nie zostanie wyremontowany. Przeciwko byli głównie radni reprezentujący listę Mniejszości Niemieckiej. Krytycznie do wyników głosowania odniósł się radny Grzegorz Thiel, sam mówiący o sobie, iż ma „niejednoznacznie polskie korzenie”. Wyraził on smutek z powodu niemożności upamiętniania polskich patriotów przez samorząd lokalny.

Na podstawie: nto.pl, radio.opole.pl.

Zobacz również: