imigranci2Napływ imigrantów z Bliskiego Wschodu może mieć negatywny wpływ na niemiecki rynek pracy. Większość z nich nie posiada bowiem nawet podstawowych kwalifikacji, stąd nie znajdą oni zatrudnienia zbyt szybko.

Obecnie w Niemczech bezrobocie jest rekordowo niskie i oficjalnie utrzymuje się na poziomie 6,2 proc. W tym roku jedyną grupą gdzie zwiększyło się bezrobocie byli cudzoziemcy. W marcu w stosunku do lutego liczba imigrantów bez pracy zwiększyła się o 11,3 proc., natomiast w ciągu roku liczba ta wzrosła o blisko 79 proc., choć ogólna stopa bezrobocia za nasza zachodnią granicą stale się zmniejszała. Ogółem w ubiegłym roku niemieckie instytucje zarejestrowały ponad milion osób jako cudzoziemców ubiegających się o azyl.

Trend wzrostu bezrobocia wśród obcokrajowców nie zmieni się w Niemczech zbyt szybko, ponieważ większość imigrantów przybyłych do tego kraju spoza Europy nie posiada nawet podstawowych kwalifikacji, a największym problemem jest tutaj bariera językowa.

Poza tym wejście na niemiecki rynek pracy nie jest zadaniem łatwym. Osoby ubiegające się o azyl nie mogą przez pierwsze trzy miesiące zatrudnione, natomiast potem przez 15 miesięcy możliwość podjęcia przez nich pracy jest również ograniczona, ponieważ pracodawca musi wykazać wówczas, że w danym miejscu pracy nie może zostać zatrudniony żaden Niemiec.

Na podstawie: forsal.pl.